De Onweerstaanbare Werkgever #11

Oh jongens jongens, deze aflevering is zo rijk aan informatie! En wat voor informatie! Ongeveer alles wat uit de mond van deze man kwam, treft wat mij betreft de kern van wat er speelt en nodig is in de wereld op dit moment. 

Hieronder heb ik geprobeerd een gestructureerde samenvatting te maken van wat mijn gast allemaal vertelde. Als inleiding is het misschien te uitgebreid; zie het eerder als naslagwerk voor de grote hoeveelheid stof die in dit gesprek voorbij komt. 

Dit gesprek is een van mijn lievelingsgesprekken tot nu toe. Ik raad het van harte aan.  

Dus. Sla het lezen over en druk meteen op play; je zult niet teleurgesteld worden. 

Enthousiaste groet! van Soof 

** 

Sven Rickli is organisatiepsycholoog, bedrijfskundige en revolutieleider😊. Leider van De Menselijke Revolutie, een stichting die zich inzet voor meer menswaardigheid in de Nederlandse samenleving en bedrijfsvoering. 

Sven was in 2006 een van de allereersten die zich in Nederland inzette voor meer mensgerichtheid binnen organisaties. Als onderdeel van zijn missie is hij inmiddels onder andere directeur van het consultancybureau NoLost (“Feeling good, working better”), dat toonaangevende bedrijven in de Nederlandse markt zoals Zeeman en DHL helpt hun organisatie mensgerichter te maken. Waar organisaties menswaardiger worden, zie je de loyaliteit groeien omdat mensen zich onderdeel voelen van de grotere missie en de organisatie. 

Vanuit een aangrijpende persoonlijke ervaring, waarover hij in ons gesprek vertelt, heeft Sven ook specifiek een hart voor menswaardigheid in de zorg. Zijn bedrijf begeleidt veel zorginstellingen en ziekenhuizen. Op die manier probeert Sven ook bij te dragen aan duurzame, menswaardige zorg in Nederland. 

In dit gesprek geeft Sven ons zijn visie op onweerstaanbaar werkgeverschap. In de kern gaat het om “menswaardigheid”: echt uit liefde voor de mens handelen. Op een authentieke manier, want dat voelen mensen meteen. Omgekeerd voelen mensen het ook, als het onoprecht is. 

Maar zodat we goed kunnen begrijpen wat hij bedoelt met “menswaardig leidinggeven”, schetst hij eerst de historische context waarin wij ons nu begeven. 

De geschiedenis door Sven zijn ogen: 

Eerst was er: de industriële revolutie: kapitaliseren. We werden rijker, gezonder, gelukkiger. 

Toen kwam: de technologische revolutie: digitaliseren. Ah! De dingen kunnen ook sneller en efficiënter. Welvaartstoename. 

Sinds 2016 gaan welvaart en welzijn niet meer hand in hand. Volgens rapporten van het CBS worden we gemiddeld nog steeds rijker, maar het welzijn gaat achteruit. We zijn ongelukkiger, ongezonder, chronisch zieker, er is meer verzuim. Dus daar moet iets veranderen.  

Daarom pleit Sven voor: een menselijke revolutie: humaniseren. Niet meer beter, groter, sneller, efficiënter, maar menselijker: meer persoonlijk contact, meer voldoening in het werk. 

Ingrediënten voor onweerstaanbare werkgeverschap volgens Sven:  

Alles valt onder het hoofdthema “verbinding”: 

 • Connectie: is niet hetzelfde als contact! Echt de tijd nemen om aandacht te hebben voor een persoon. 
 • Cohesie: dat je je onderdeel voelt van de organisatie en je verbindt aan het waarom van de organisatie; en je betekenisvol daarin voelt. Ook: bij de groep zíjn. Dus fysiek bij elkaar zijn en niet alleen ‘uit efficiëntie oogpunt’ de hele tijd thuiswerken, want daarmee gaat cohesie verloren. 
 • Chemie: de klik die je met elkaar hebt. Iets ongrijpbaars, een gevoel! De kwaliteit van relaties. De magie van de menselijkheid 😊. Die ontstaat búiten de werkvloer. 

Concrete tips en andere mooie citaten: 

In het thema connectie: 

 • Wat medewerkers als een contactmoment ervaren, daarvan denken werkgevers vaak dat dat een connectiemoment is. Maar dat is echt niet hetzelfde en voor de werknemer veel minder bevredigend, veel minder verbindend. De medewerker heeft behoefte aan connectie. 
 • Neem als leidinggevende véél minder operationele taken op in je takenpakket; zodat er tijd komt voor persoonlijke aandacht en dus voor connectie. 
 • Naarmate de ‘span of control’ toeneemt, zie je de ‘span of connection’ afnemen. Zorg er dus voor dat je aan niet teveel mensen leiding geeft. 
 • Ga op ziekenbezoek bij een medewerker die uitgevallen is. 

In het thema cohesie: 

 • Samen zíjn is ook beter samen werken en dat betekent ook samen groeien. 
 • Ga het gesprek aan over de behoefte aan thuiswerken en de toegevoegde waarde van samenwerken. 
 • Samen sporten werkt ook goed voor de cohesie. 
 • Zie de organisatie als community. Daar hebben mensen enorme behoefte aan. Je bent geen werkgever, maar zingever. 

In het thema chemie: Hoe kun je werken aan chemie? 

 • Bij een open haard of kampvuur, tijdens een wandeling of etentje, uitwisselen over life changing events. Wat heeft mij gemaakt tot de persoon die ik nu ben? De kwetsbaarheid van die gesprekken zorgt voor zo’n sterke verbinding, sympathie, je begrijpt elkaar en elkaars reactie beter. Tijdens dit soort gesprekken ontstaat een heel mooie chemie, een mooie klik, omdat mensen elkaar beter begrijpen. Het zorgt ook voor een buffer als dingen minder lekker lopen. 
 • Dus: de kwetsbaarheid opzoeken, meer vragen naar elkaars achtergrond. 
 • Dus: de mens achter de medewerker / je collega leren kennen. 
 • Pas als je emotioneel met elkaar verbonden bent, kun je het beste met elkaar samenwerken. 
 • 73% van de factoren die invloed hebben op iemands inzetbaarheid, zijn níet werk gerelateerd. Het is niet zo dat je op je werk aankomt, je medewerkersjas aandoet en ineens geen mens meer bent. Je neemt het allemaal mee. 

Dit is de samenvatting, maar deze man is echt een schat aan informatie dus ik heb niet alles kunnen opschrijven. Bovendien gebeurt de echte ‘magic’ natuurlijk in ons gesprek 😊.  

Dus. Luister je mee? Daar gaan we: op zoek naar de Onweerstaanbare Werkgever. 

Groet, Sophie 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Contact

Moment van Betekenis
Louise de Colignylaan 1
2252 KL Voorschoten

Volg mij

Waar ben je naar op zoek?